இன்றைய திருக்குறள்: 332

 

கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று.

  -திருவள்ளுவர்.

மு.வரதராசனார் உரை:

பெரிய செல்வம் வந்து சேர்தல், கூத்தாடும் இடத்தில் கூட்டம் சேர்வதைப் போன்றது, அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது.

Translation:

As crowds round dancers fill the hall, is wealth’s increase;
Its loss, as throngs dispersing, when the dances cease.

Explanation:

The acquisition of wealth is like the gathering together of an assembly for a theater; its expenditure is like the breaking up of that assembly.

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழிலொழுகும்
சீராரும் வதனமெனத் திகழ் பரதக் கண்டமிதில்
தெக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்,

தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுமே
அத்திலக வாசனைபோல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்தபெருந் தமிழணங்கே!

பல்லுயிரும் பலவுலகும் படைத்தளித்து துடைக்கினுமோர்
எல்லையறு பரம்பொருள்முன் இருந்தபடி இருப்பதுபோல்

 

கன்னடமுங் களிதெலுங்கும் கவின்மலையாளமும் துளுவும்
உன்னுதரத் தேயுதித்தே ஒன்றுபல வாகிடினும்
ஆரியம்போல் உலகவழக்கழிந் தொழிந்து சிதையாவுன்

சீரிளமைத் திறம்வியந்து செயல்மறந்து

வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே!

 -மனோன்மணியம் பெ.சுந்தரனார்

 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் விளக்கம்

 

Thamizh DNA

தமிழகம்


 நீலக் கடலை வண்ண ஆடையாக உடுத்திய நிலமகளுக்குப் பாரத நாடு முகமாக விளங்குகிறது. அதன் பிறை போன்ற நெற்றியில் தெற்குப் பகுதி ஒளிர்கிறது. அந்த நெற்றியிலே இட்ட திலகமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது.அத்திலகத்திலிருந்து பரந்து செல்லும் நறுமணம் தான் தமிழ்த்தாய் (தமிழ் மொழி).

 அந்த நறுமணத்தின் மூலம் அனைத்து உலகும் இன்பமுறுகிறது.அதனால் அகில உலகிலும் புகழ்பெற்றுச் சிறக்க வீற்றிருக்கிறாள்.
பல உலகங்களையும் உயிர்களையும் படைத்துக் காத்து ஒடுக்கும் பரம்பொருள் போல் இன்னும் என்றும் இளமையாகவே இருக்கிறாள் தமிழ்த்தாய்.

 தமிழ்த்தாயின் மயக்குறு மக்களே கன்னடமும், தெலுங்கும், மலையாளமும் துளுவும்.தமிழ்மொழி பரம்பொருள் போன்றது. ஆதலால் ஆரிய மொழி போல் உலக வழக்கொழியாதது, இறவாதது.

 என்றும் இளமைப் பொலிவுடன் வாழ்வது; வான்புகழ் பெறுவது. உன் கன்னித்தன்மையைப் புகழ்ந்து, எங்கள் செயல்மறந்து, உன் வயப்பட்டு உலகினர் அனைவருமே வாழ்த்துகின்றோம்.

 

தமிழ்தாய் வாழ்த்து – இசை அமுது

வாழ்வினில் செம்மையைச் செய்பவள் நீயே!
மாண்புகள் நீயே என் தமிழ்த் தாயே!
வீழ்வாரை வீழாது காப்பவள் நீயே
வீரனின் வீரமும், வெற்றியும் நீயே!

தாழ்ந்திடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ?
தமிழன்எந் நாளும் தலைகுனி வேனோ?
சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழ் அன்னாய்
தோன்றுடல் நீஉயிர் நான்மறப் பேனோ?

செந்தமிழே! உயிரே! நறுந்தேனே!
செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே!
நைந்தா யெனில்நைந்து போகுமென் வாழ்வு
நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்குந் தானே!

முந்திய நாளினில் அறிவும் இலாது
மொய்த்தநன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது
செந்தாமரைக் காடு பூத்தது போலே
செழித்தஎன் தமிழே ஒளியே வாழி!

 இது புதுச்சேரி அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தமிழ் வாழ்த்துப்பாடல், எழுதியவர் பாரதிதாசன். இவர் எழுதிய இசை அமுது என்னும் பாடல் தொகுப்பிலுள்ள இரண்டாம் பகுதியின் முதல் பாடல் இதுவாகும்.

பொழுது

பொழுது என்பது காலத்தைக் குறிக்கும். தமிழா்கள் பருவநிலைக்கேற்ப பொழுதுகளுக்குப் பெயாிட்டுக் குறித்தனா். பொழுது இரண்டு வகைப்படும் என்று அகத்திணை இலக்கணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை பெரும்பொழுது, சிறுபொழுது என்பனவாகும்.

ஓா் ஆண்டின் ஆறு பருவங்களைக் குறிப்பது பெரும்பொழுது. ஒரு நாளின் ஆறு கூறுபாடுகளைக் குறிப்பது சிறுபொழுதாகும்.

பெரும்பொழுது

பெரும்பொழுதுதிங்கள்
காா்காலம்ஆவணி, புரட்டாசி
குளிர்காலம்ஐப்பசி, காா்த்திகை
முன்பனிகாலம்மாா்கழி, தை
பின்பனிகாலம்மாசி, பங்குனி
இளவேனில்சித்திரை, வைகாசி
முதுவேனில்ஆனி, ஆடி

சிறுபொழுது

சிறுபொழுது நேரம்
காலை காலை 6.00 மணிமுதல் 10.00 மணிவரை
நண்பகல் 10.00 மணிமுதல் 2.00 மணிவரை
எற்பாடு 2.00 மணிமுதல் 6.00 மணிவரை
மாலை 6.00 மணிமுதல் இரவு 10.00 மணிவரை
யாமம் இரவு 10.00 மணிமுதல் 2.00 மணிவரை
வைகறை இரவு 2.00 மணிமுதல் காலை 6.00 மணிவரை

திணைகளுக்குரிய பொழுதுகள்

திணைபெரும்பொழுதுசிறுபொழுது
குறிஞ்சிகுளிர்காலம், முன்பனிக்காலம்யாமம்
முல்லைகாா்காலம்மாலை
மருதம்ஆறு பெரும்பொழுதுகள்வைகறை
நெய்தல்ஆறு பெரும்பொழுதுகளஎற்பாடு
பாலைஇளவேனிற் காலம்,முதுவேனிற்காலம்,பின்பனிக்காலம்நண்பகல்

 

தமிழ் மாதங்கள் பெயர்கள்

01.சித்திரை  (mid-April to mid-May) 
02.வைகாசி (mid-May to mid-June) 
03.ஆனி (mid-June to mid-July) 
04.ஆடி (mid-July to mid-August) 
05.ஆவணி (mid-August to mid-Sep) 
06.புரட்டாசி (mid-Sep to mid-Oct) 
07.ஐப்பசி (mid-Oct to mid-Nov) 
08.கார்த்திகை (mid-Nov to mid-Dec) 
09.மார்கழி mid-Dec to mid-Jan 
10.தை mid-Jan to mid-Feb 
11.மாசி (mid-Feb to mid-March) 
12.பங்குனி (mid-March to mid-April) 
 1. மலம், சிறுநீர் கழிக்கக்கூடாத இடங்கள்
  (இன்னிசை வெண்பா)

புற்பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழிதீர்த்தம்
தேவ குலம்நிழல் ஆநிலை வெண்பலிஎன்று
ஈரைந்தின் கண்ணும் உமிழ்வோடு இருபுலனும்
சோரார் உணர்வுடை யார்.

 

பொருள் விளக்கம்

கால்நடைகள் மேயும் பசும்புற்கள் நிறைந்த பகுதிகளிலும், உண்ணும் பொருள் விளையும் விளை நிலத்திலும், நல்ல காரியங்களுக்கு பயன்படும் பசும் சாணத்தில் மேலும் , சுடுகாட்டிலும், பலர் செல்லும் வழியிலும், பலர் பயன்படுத்தும் நீர் நிலைகளிலும், வழிபாடு செய்யும் இடங்களிலும், ஒருவர் இளைப்பாற நிழல் தரும் மரத்தின் கீழும்,

ஆடு மாடுகள் அடைத்து வைக்கும் இடங்களிலும், உரமாக, வீட்டு பொருள்கள் தூய்மை செய்ய பயன்படும் சாம்பலின் மேல் ஆகிய 10 இடங்களில் நல்ல உணர்வுடையவர்கள் எச்சில் உமிழ்தல் , மலம், சிறுநீர் கழித்தல் செய்ய மாட்டார்கள்.

– ஆசாரக்கோவை

ஒன்றே யென்னின் ஒன்றேயாம்
…. பலவென் றுரைக்கிற் பலவேயாம்
அன்றே யென்னின் அன்றேயாம்
…. ஆமே யென்னின் ஆமேயாம்
இன்றே யென்னின் இன்றேயாம்
…. உளதென் றுரைக்கின் உளதேயாம்
நன்றே நம்பி குடிவாழ்க்கை
…. நமக்கிங் கென்னோ பிழைப்பம்மா!

                                                     – கம்பர்

பொருள்:

 • கடவுள் ஒருவரே என நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்குக் கடவுள் ஒருவன்தான்;
 • வெவ்வேறு கடவுள்களாக நம்புவோருக்குப் பலவாகத் தோற்றமளிக்கிறார்.
 • கடவுளுக்கு இன்னின்ன தன்மைகள் இல்லை என்றால் இல்லைதான்.
 • மாறாக கடவுளிடம் இன்னின்ன தன்மைகள் உள்ளன என்றால் உள்ளனவே.
 • கடவுளே இல்லை என்றாலும் இல்லைதான்.
 • கடவுள் உள்ளதாகக் கருதினால் உள்ளவனே.
 • இப்படி எல்லாத் தன்மையாகவும் தோன்றும் கடவுள் நிலை பெரிதே.
 • சிற்றறிவுடைய நம்மால் இறைநிலையை உணர்ந்து பிழைக்கும் வழி யாதோ!

பாடல் : கம்ப இராமாயணம் – (யுத்த காண்டம்)

பதிவுகள்

 • இலக்கியம்
 • தகவல்கள்
 • கதைகள்
 • பாரதியார் கவிதைகள்
புறநானூறு புறம் –
50. கவரி வீசிய காவலன்!

புறம் – 50. கவரி வீசிய காவலன்!

புறநானூறு பாடல்கள் மற்றும் விளக்கம் புறம் 50. கவரி வீசிய காவலன்!பாடல் ஆசிரியர்: மோசிகீரனார் (50, 154, 155, 156, 186). இவர் மோசி என்பவரின் மகன் ...

தகவல்கள் மின்புத்தக வடிவங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் – Best eBook Formats

மின்புத்தக வடிவங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் – Best eBook Formats

பிரபலமான மின்புத்தக வடிவங்கள் பற்றி தெரியுமா? PDF, Word, ePub, Mobi, AZW/AZW3 எந்த வகை மின் புத்தகம் நான் பயன்படுத்த வேண்டும் ? Kindle Books ...

பஞ்சதந்திரக் கதைகள் இளைஞனைக் காப்பாற்றிய நண்டு 5-14

இளைஞனைக் காப்பாற்றிய நண்டு 5-14

பஞ்சதந்திரக் கதைகள் இளைஞனைக் காப்பாற்றிய நண்டு - பகுதி - 514. இளைஞனைக் காப்பாற்றிய நண்டு ஓர் இளைஞன் தன் ஆசிரியனின் வேலையாக ஒருமுறை வெளியூர் ...

பல்வகைப் பாடல்கள் வசன கவிதை | காட்சி

வசன கவிதை | காட்சி

இவ்வுலகம் இனியது இதிலுள்ள வான் இனிமையுடைத்து; காற்றும் இனிது.தீ இனிது. நீர் இனிது. நிலம் இனிது.

0
நெட்ஃபிலிக்ஸ்: ஊரடங்கால் முன்றே மாதங்களில் அதிகரித்த புதிய சந்தாதாரர்கள் – விரிவான தகவல்கள்

உலக முழுவதும் பல நாடுகளில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த வருடம் நெட்ஃபிலிக்ஸின் சந்தாதாரர்கள் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.இந்த ...

0
21. கல்லானைக்குக் கரும்பு அருத்திய படலம்

திருவிளையாடற் புராணம் 21. கல்லானைக்குக் கரும்பு அருத்திய படலம்21. கல்லானைக்குக் கரும்பு அருத்திய படலம் அபிடேக பாண்டியன் சித்தரை அவமதித்துவிட்டோமோ ...

0
20. எல்லாம் வல்ல சித்தர் ஆன படலம்

திருவிளையாடற் புராணம் 20. எல்லாம் வல்ல சித்தர் ஆன படலம்20. எல்லாம் வல்ல சித்தர் ஆன படலம் அபிடேக பாண்டியனுக்கும் அவன் நாட்டு மக்களுக்கும் வேண்டிய ...

0
முல்லா கதைகள் – யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை

முல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசைமுல்லா கதைகள் - யானைக்கு வந்த திருமண ஆசையானைக்கு வந்த திருமண ஆசைமன்னரின் யானையொன்று அண்டை அயல் ...

0
39. மாமனாக வந்து வழக்குரைத்த படலம்

திருவிளையாடற் புராணம் 39. மாமனாக வந்து வழக்குரைத்த படலம்39. மாமனாக வந்து வழக்குரைத்த படலம் மதுரை நகரில் செட்டித் தெருவில் வணிகன் ஒருவன் செல்வனாய் ...

0
19. நான் மாடக் கூடல் ஆன படலம்

திருவிளையாடற் புராணம் 19. நான் மாடக் கூடல் ஆன படலம்19. நான் மாடக் கூடல் ஆன படலம் கடல் வற்றிப் போனாலும் செயல் வற்றாத வருணன் ஒரு கை பார்த்து விடுவது ...

0
பள்ளிக் கூடம் போகலாமே – குழந்தை பாட்டு

பள்ளிக் கூடம் போகலாமேசின்ன பாப்பா -நிறையபிள்ளைக ளோட பழகலாமேசின்ன பாப்பா!ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்சின்ன பாப்பா -கல்வித்தோட்டம் அந்த பள்ளிக் கூடம்சின்ன ...

0
மியாவ் மியாவ் பூனைக்குட்டி – குழந்தை பாட்டு

மியாவ் மியாவ் பூனைக்குட்டிமீசை வச்ச பூனைக்குட்டிபையப் பையப் பதுங்கி வந்துபாலைக் குடிக்கும் பூனைக்குட்டிபளபளக்கும் பளிங்குக் குண்டுபளிச் சென்று முகத்தில் ...

9
ஆசாரக்கோவை பாடல் மற்றும் விளக்கம்

எப்படிச் சாப்பிட வேண்டும், எந்த திசையில் சாப்பிட வேண்டும், மேலும் மலம், ஜலம் கழிக்க வேண்டிய இடங்கள், எந்த நாள்கள் பெண்ணுடன் சேர்வது நல்லது, எந்த நாள் தவிர்க்க ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

error: Content is protected !!
Logo
Register New Account
Reset Password