பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

அ வரிசை – பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

1321 0

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

#

பிறமொழி சொற்கள்

இணையான தமிழ் சொற்கள்

1அகங்காரம்தன்முனைப்பு, இறுமாப்பு, செருக்கு, ஆணவம்
யான் எனல்
2அகசுபொழுது, பகல்
இராப்பகல் கொண்ட நாள்
3அகடவிகடம்வேறுபட்டது, குறும்பு மாற்று
4அகதிஏதிலி
வறியவன்
சமயம்
வேலமரம்,தில்லைமரம்.
போக்கற்றவர்
கதியிலி
அனர்த்தங்கள், அரசியல் போன்ற காரணங்களால் சமூகத்தின் நிலைமை மோசமாகும்போது தன் நாட்டில் இருந்து வெளியேறி மற்றொரு நாட்டில் அடைக்கலம் தேடுபவர்
5அகந்தைஇறுமாப்பு
6அகம்பாவம்தற்பெருமை
செருக்கு
ஆணவம்
திமிர்
7அகரிஷணம்வெறுப்பு
துக்கம்
8அகிஞ்சனன்தரித்திரன்
9அகிம்சைஅறவழி
கொல்லாமை
இன்னா செய்யாமை, ஊறு செய்யாமை
10அக்கணம்அப்பொழுது
11அக்கிரகாரம்பார்ப்பனச்சேரி
பார்ப்பனர்கள் வசிக்கும் இடம்
12அக்கிரமம்கொடும் செயல்,அட்டூழியம், ஒழுங்கின்மை, முறைகேடு
13அக்னிநெருப்பு, தீ
14அங்கச்சோமன்இரண்டு தூண்களுக்கு நடுவிலுள்ள இடம், உள்ளறை,கடுமரம்,சலதாரை,சேறு,பத்துமுழத்தளவு,பரப்பு, பொரிகாரம், முற்றம், வெண்காரம், மதகு.
ஒருவன் பிறக்கும்போது அவனுடைய தேகஉறுப்பில்நிற்பதாகக் கணிக்கப்படுஞ் சந்திரன்.அங்கணம்
15அங்கத்தினர்உறுப்பினர்
16அங்கத்துவம்உறுப்புரிமை
17அங்கப்பிரதட்சனம்வலம் வருதல்
18அங்கம்உறுப்பு
19அங்கவீனம்மாற்றுவலு
20அங்கீகாரம்ஒப்புதல்
21அசத்தைபொய்
22அசம்பாவிதம்முரணிகழ்வு
நடக்கக்கூடாதது
சம்பவிக்கக் கூடாது
23அசரீரிவிண்னொலி
24அசவ்கரியம்இடையூறு
25அசாக்கிரதைவிழிப்பின்மை
26அசாத்தியம்நடக்கமுடியாத
இயலாதது
சாத்தியம் அல்லாதது
27அசீரணம்சமியாமை
செரியாமை
28அசுத்தம்அழுக்கு, துப்புரவின்மை, தூய்மையின்மை
29அசுபக்கிரகம்ஒருநோய்.
தீயகிரகங்கள், அவை:ஆதித்தன், செவ்வாய், சனி, அபரபக்கசந்திரன், இராகு, கேது, ஆதித்தனுடன் கூடிநின்ற புதன் என்பன.
அசுபக்கிரியை – அமங்கலைக்கிரியை.அசுபதம்பவாதம்
30அசூசைபொறாமை
31அஞ்சனம்மை, கறுப்பு, இருள்
32அஞ்சலி(அக) வணக்கம்
33அஞ்ஞாதம்மறைவு அறியப்படாதது
34அட்சயபாத்திரம்அருகாக்கலம்
35அட்சரம்ஒலிப்பு
எழுத்து
தாளத்தின் காலப் பகுப்பு,இடம்
36அதமம்தீங்கு
37அதிமிகு; மிகை
மிகுதிப்பொருளதோரிடைச்சொல்
38அதிகபட்சம்உயர்ந்த அளவு
மேல்வரம்பு
39அதிகம்கூடுதல்
மிகுதி
நிரம்ப
40அதிகாரிமேலாளர்
உயர் அலுவலர்
41அதிகாலைவிடியற்காலை, விடியல், வைகறை
விடிவதற்கு முன் உள்ள பொழுது
42அதிசயம்விந்தை
வியப்பு
43அதிதிவிருந்தினர்
காசி பப்பிரமாவின்மனைவிகளிலொருத்தி
44அதிபதிமுதல்வன், தலைவன்
உங்களை ஆட்சி செய்பவரைக் குறிப்பிடலாம்
45அதிபர்முதல்வர், உரிமையாளன், உரிமையாளர்
தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவரைக் குறிப்பிடலாம்.
46அதிர்ஷ்டம் ,அதிஷ்டம்குருட்டாம்போக்கு
யோகம்
47அதிர்ஷ்டவசமாகநல்லவேளையாக
48அதிஸ்டம்நல்வாய்ப்பு
நல்லூழ்
49அதீதவிஞ்சிய, (மிகையினும் விஞ்சியது)
50அதீதம்மிகை
51அதைரியம்துணிவின்மை
துணிவு இல்லத நிலை
52அத்தாட்சிஉண்மையை நிரூபிக்கும் சான்று
53அநந்தம்முதலில்லாது, அளவில்லாதது, முடிவிலி, அளவற்றது
54அநர்த்தம்அழிவு, கேடு
55அநாதிதொடக்கமிலி, தொடக்கமின்மை
56அநாதைஆதரவிலி, துணையிலி, யாருமிலி
உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள் இல்லாதவர்கள்
57அநாவசியம்தேவையற்றது
58அநியாயம்முறையின்மை, முறைகேடு
59அநீதம்நீதியின்மை
60அநீதிநடுவின்மை, முறைகேடு
நியாயத்திற்கும் நீதிக்கும் புறம்பானது
61அநுகூலம்சார்பு
62அநுக்கிரகம்அருள்
63அநுட்டித்தல்கைக்கொள்ளல், கடைப்பிடித்தல்
64அநுதாபம்இரக்கம், அருளல், இரங்கல்
65அநுதினம்நாள் தோறும்
66அநுபல்லவிதொடுப்பு
67அநுவாதம்அநுவாதம் செய்பவன்,சமணரிலொருவன்.
சம்மதம், நிந்தித்தல், முன்னர்க்கூறிய ஒருபொருளை ஓர் நிமித்தத்தாற் பின்னுமெடுத்துக் கூறுதல்.வாதிகூறிய பொருளை நீ யிவ்வாறுகூறினையெனக்கண்டனஞ் செய்யும்பொருட்டுப் பிரதிவாதியுங்கூறல்.அநுவாதி
68அநுஷ்டித்தல்கைக்கொள்ளல், கடைப்பிடித்தல்
69அநேகம்பல
70அந்தகாரம்அடர்ந்த இருள்
கும்மிருட்டு
71அந்தரங்கம்மறைவடக்கம் (மறைமுகம்)
72அந்தரம்ஆதரவற்ற நிலை
சங்கடம்
அவசரத் தேவை
பரபரப்பு
தரக்குமேல் பிடிமானம் இல்லாத நடு வெளி
73அந்தரவெளி
74அந்தஸ்துதகுதி, செல்வாக்கு, நிலைமை
75அந்திமாலை
பகல் பொழுது முடியும் நேரம்
76அந்திய காலம்முடிவுக்காலம், இறுதிக்காலம்
77அந்தியக்கிரியைஈமவினை, இறுதிக்கடன்
78அந்தியம்முடிவு, சாவு
79அந்நியன்அறிமுகம் இல்லாதவன்
வேற்றாள்
வேறுபட்டவன்
அயலான்
80அந்நியம்வேறுபாடு, வேற்றுமை
தன்னுடையதாக இல்லாதது,தனக்குச் சொந்தம் இல்லாதது உறவுக்கு வெளியே இருக்கும் நிலை
81அந்நியர்பிறர், வேறுபட்டவர், வேற்று நாட்டினர்
82அந்யேந்யம்நெருக்கம்
83அனந்த சயனம்அறிதுயில்
84அனுகூலம்நன்மை
85அனுக்கிரகம்அருள் செய்தல்
86அனுசரணைஉறுதுணை
உதவி
ஒத்தாசை
87அனுசரிபின்பற்று(தல்)
கடைபிடி(த்தல்)
88அனுஜன்தம்பி
89அனுட்டித்தல்கடைப்பிடித்தல்
90அனுதாபம்இரக்கம்
91அனுபந்தம்பினினிணைப்பு, பிற்சேர்க்கை
92அனுபவம்பட்டறிவு
93அனுமதிசம்மதித்தல்
இசைவு
94அனுமானம்ஊகம்
உய்த்துணர்வு
95அனுஷ்டிகடைப்பிடி, கைக்கொள்
96அன்னம்சோறு
97அபகரிகைப்பற்று
கவர்ந்துகொள்
98அபகரித்தல்பறித்தல், கவர்தல்
99அபத்தம்அர்த்தமற்றது
பொய், பொம்மை
100அபயம்அடைக்கலம்

 

 

Source link

Related Post

- 2

உ வரிசை கிரந்தம்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் உ வரிசை கிரந்தம் # பிறமொழி சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 உக்கிரம் கடுமை தீவிரம் 2 உச்சரி (எழுத்தை…
- 4

ஆ வரிசை – பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 ஆகாசம் வானம் 2 ஆகாயம் வானம் 3 ஆகாரம் உணவு…
- 6

இ வரிசை கிரந்தம்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 இ.சி.ஜி நெஞ்சகத் துடிப்பு 2 இடா இறைகூட, ஒருபொறி இடகலை…
- 8

ஈ வரிசை கிரந்தம்

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் ஈ வரிசை கிரந்தம் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 ஈனம் இழிவு,கேவலம் குறை (குரலைக் குறிப்பிடும்போது)மெலிதாக…

Leave a comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன