ஆசாரக்கோவை Free Download | PDF & eBook

ஆசாரக்கோவை Free Download | PDF & eBook

8151 0

ஆசாரக்கோவை Free Download PDF

ஆசாரங்களை (ஒழுக்கங்கள்) அழகான மாலைப்போல் கோவையாக கோர்த்து (சேர்த்து) எழுதி உள்ளதால் இது ஆசாரக் கோவை என்று பெயர் பெறுகிறது. பல்வேறு வெண்பா வகைகளால் அமைந்த 100 பாடல்களால் ஆனது இந்நூல். ஒவ்வொரு பாடலும் ஒவ்வொரு விடயம் தொடர்பான ஒழுக்கத்தை எடுத்து கூறுகின்றது.

ஆசாரக்கோவை Free Download

 • ஆசாரக்கோவை பாடல் மற்றும் விளக்கம் PDF Free Download

PDF – ( PC & Tab , iPad)

 • ஆசாரக்கோவை விளக்கம் ePub Free Download

ePub – ( iPhone, iPad & android Phones )

 • ஆசாரக்கோவை விளக்கம் Mobi Free Download

Mobi – ( Kindle Reades, amazon Kindle app for iPhone and android )

போன்ற வடிவங்க்களில் ஆசாரக்கோவை நூல் உங்களுக்காக …

தமிழன் பல நூற்றாண்டு முன்னரே அறிவியல், வாழ்க்கை நெறிமுறை, ஆரோக்கியமாக வாழும் வழிகள் கண்டு அறிந்திருந்தான் என்பதற்கு இந்த நூல் ஒரு சிறந்த சான்றாகும்.

வண்கயத்தூரைச் சேர்ந்த பெருவாயின் முள்ளியார் என்னும் புலவர் இதனை எழுதினார்.

இன்று நமக்கு எழும் பல சந்தேகங்கள் ஆன , எப்படிச் சாப்பிட வேண்டும், எந்த திசையில் சாப்பிட வேண்டும்,  எப்போது குளிக்க வேண்டும், எந்த திசையில் படுக்க வேண்டும், நீராடும் முறை என்ன, பெரியவர்களுடன் பழகும் போது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் , உண்ணும் போது செய்ய வேண்டிய ஒழுக்க நெறிகள் என்பது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு இதில் விடையாக இந்த நூல் உள்ளது.

மேலும் மலம், சிருநீர் கழிக்க வேண்டிய இடங்கள், எந்த நாள்கள் பெண்ணுடன் சேர்வது நல்லது, எந்த நாள் தவிர்க்க வேண்டும் பற்றியும் இதில் பாடல்கள் உள்ளன.

உண்ணக்கூடாத முறைகள் பற்றி ஆசாரக்கோவை விளக்கம்

 • கிடந்து உண்ணக் கூடாது.
 • நின்று உண்ணக்கூடாது.
 • கட்டில் மேலமர்ந்து உண்ணக்கூடாது.
 • வெளியில் நின்றவாறு உண்ணக்கூடாது.
 • மிக விரும்பி உண்ணக்கூடாது

என உண்ணக்கூடாத முறைகள் விளம்பப் படுகின்றன. அந்திப்பொழுதில் உண்ணல் ஆகாது என 29 ஆம் பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 • உணவுண்ணும் பந்தியில் தம்மினும் பெரியவர் / சான்றோர் அமர்ந்திருப்பாராயின்
 • அவருக்கு வலப்புறம் அமரக்கூடாது;
 • அவருக்கு முன் உண்ணகூடாது.
 • அவருக்கு முன் எழக்கூடாது.
 • அவர்களை நெருக்கி அமரலாகாது

எனப் பெரியோர் பால் இருந்து அருந்தும் முறையை ஆசாரக்கோவை சுட்டுகிறது.

மனைவியைக் கூடக்கூடாத பொழுதுகள்

மூன்று நாட்களின் வரும் பன்னிரண்டு நாளும் மனைவியை பிரியவேகூடாது என்பதை,

தீண்டாநாள் முந்நாளும் நோக்கார் நீராடியபின்
ஈராறு நாளும் இகவற்க என்பதே
பேரறிவாளர் துணிவு (42)

மனைவியைக் கூடக்கூடாத பொழுதுகளாக உச்சிப்பொழுது, இடையாமம், காலை, மாலை, இருகடவுளர்க்குமுரிய நாட்கள், அட்டமி,   பிறந்த நாள் ஆகிய நாட்களை ஆசாரக்கோவை குறிப்பிடுகிறது.

ஆசாரக்கோவை பற்றி மேலும் படிக்க >>> 

தேடல் தொடர்பான தகவல்கள் :

ஆசாரக்கோவை உரை, ஆசாரக்கோவை புத்தகம், ஆசார கோவை தெளிவுரை, ஆசார கோவை pdf, ஆசாரக்கோவை பாடல், ஆசாரக்கோவை ஆசிரியர், ஆசாரக்கோவை pdf download, ஆசாரக்கோவை மூலமும் உரையும், aasara kovai urai, aasarak kovai, asara kovai tamil book buy online, asara kovai with meaning pdf free download

Related Post

ஆத்திசூடி | eBook, Pdf, Mobi, Kindle

ஆத்திசூடி | eBook, Pdf, Mobi, Kindle

Posted by - ஜூன் 23, 2021 0
ஆத்திசூடி 109 – ஔவையார் ஆத்திசூடி ஆத்திச்சூடி என்பது 12ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஔவையார் இயற்றிய நீதி நூல் ஆகும். சிறுவர்கள் இளம் பருவத்திலேயே பாடம் செய்து…
ஔவையார் நல்வழி PDF | eBook | Kindle

ஔவையார் நல்வழி PDF | eBook | Kindle

Posted by - ஜூன் 22, 2021 0
நல்வழி நல்வழி  ஔவையார் இயற்றிய ஒரு தமிழ் நீதி நூல். மக்கள் வாழ்க்கையில் பின் பற்றவேண்டிய நல்வழிகளை இந்நூல் எடுத்துரைப்பதால் இப்பெயர் ஏற்பட்டது. இதில் மொத்தம் 41 பாக்கள் உள்ளன. (கடவுள் வாழ்து…
மூதுரை பாடல்கள் eBook Free

மூதுரை பாடல்கள் eBook Free

Posted by - ஜூன் 23, 2021 0
மூதுரை  புத்தகம்  moothurai tamil book pdf மூதுரை இது ஔவையார் இயற்றிய ஒரு தமிழ் நீதி நூல்களுள் ஒன்று. பழமை வாய்ந்த அறக்கருத்துகளைக் தன்னிடம் கொண்டிருப்பதால்…
கொன்றை வேந்தன் PDF | EPUB | Mobi | Kindle

கொன்றை வேந்தன் PDF | EPUB | Mobi | Kindle

Posted by - ஜூன் 23, 2021 0
கொன்றை வேந்தன் eBook Free Download : PDF | EPUB | Mobi | Kindle கொன்றை வேந்தன் கொன்றை வேந்தன் ஔவையார் இயற்றிய ஒரு தமிழ் நீதி நூல். கொன்றை மரத்தின்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...