- 1

ஆதித்த சோழன்

458 0

ஆதித்த சோழன்

ஆதித்த சோழன் (கி.பி 871 – 907), கோப்பரகேசரி விசயாலய சோழனின் மகன். இவனும் தன் தந்தையுடன் திருப்புறம்பிய போரில் பங்குபற்றினான். பல்லவ மன்னன் அபராசித வர்மனை கொன்று தொண்டை நாட்டை கைப்பற்றினான். இவன் காலத்தில் சோழ அரசு சிற்றரசு நிலையில் இருந்து விடுபட எத்தனித்தது.

மேற்கே சகயாத்திரிமலை முதல் கிழக்கே கீழ்க்கடல் வரை காவிரியின் இரு கரைகளிலும் எண்ணற்ற சிவாலயங்களைக் கட்டுவித்தான் ஆதித்தன் என்று சுந்தர சோழன் காலத்து அன்பில் செப்பேடுகள் கூறுகின்றன. ஆதித்தன் காலத்தில் மண்டளிகள் பல கற்றளிகளாக மாற்றியமைக்கப்பட்டன என்றும் இவன் காலத்தில் சுமார் 50 கோயில்கள் வரை கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் கருதப்படுகின்றது.

ஆதித்த சோழன்

ஆட்சிக்காலம்கிபி 870/1–907
முன்னையவர்விசயாலய சோழன்
பின்னையவர்முதலாம் பராந்தக சோழன்
அரசிதிரிபுவனமாதேவியார்
வாரிசு
முதலாம் பராந்தக சோழன்
தந்தைவிசயாலய சோழன்
பிறப்புஆண்டு தெரியவில்லை
தஞ்சாவூர்
இறப்புகிபி 907

உள்ளே …

கல்வெட்டு ஆதாரங்கள்

பலம் மிக்க பல்லவ மன்னன் அபராசித வர்மனை தோற்கடித்து, அவனது ஆட்சியைக் கைப்பற்றினான் என்று திருவாலங்காட்டுப் பட்டயங்கள் கூறுகின்றன. கோதண்டராமன் என்னும் சிறப்புப் பெயரை இவனுக்கு இடுவதோடு, ஒரு உயர்ந்த யானையின்மீது அமர்ந்திருந்த பல்லவமன்னன் மீது பாய்ந்து அவனைக்கொன்றான் என்றும் கன்னியாக்குமரிக் கல்வெட்டு கூறுகிறது. தில்லைஸ்தானம் என்னுமிடத்திலுள்ள ஒரு கல்வெட்டு இராஜகேசரி தன் இராஜ்ஜியத்தை, தொண்டைநாடு வரை பரவச்செய்தான் என தெளிவாகக் கூறுகிறது. இதிலிருந்து ஆதித்தன் தொண்டை மண்டலத்தைக் கைப்பற்றி அதன்மூலம் பல்லவர்களின் ஆட்சியை ஒரு முடிவிற்கு கொண்டுவந்ததோடு, சோழ இராச்சியத்தை இராஷ்டிரகூடர்களின் எல்லைவரை பரப்பினான் என்றே கூற வேண்டும். இதை வைத்து இவன் கி.பி. 890-ல் தான் பல்லவர்களைத் தோல்வியுறச்செய்து, அந்நாட்டைக் கைப்பற்றியிருத்தல் வேண்டும்.

புதிதாகக் கைப்பற்றப்பட்ட தொண்டை மண்டலப் பகுதியில் அமைதியை ஏற்படுத்த சில ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டதோடு, பல புதிய படையெடுப்புக்களுக்கும் காரணமாயிற்று. இவ்வெற்றிகளில் கங்க மன்னன் உதவியிருக்கக்கூடும் என்றும் தெரிகிறது, இது எவ்வாறு இருப்பினும் விரைவிலேயே கங்கர் மன்னன், ஆதித்தன் தலைமையை ஏற்றான். தஞ்சாவூர் பட்டணத்தில் முடி சூட்டிக்கொண்ட பின் ஆதித்தன் கொங்கு தேசத்திற்கு வந்து, இந்நாட்டை வெற்றிகொண்டு, தன்னாட்டுடன் சேர்த்து ஆட்சிசெய்தான் என்று கொங்கு தேச ராஜாக்கள் என்னும் குறிப்பேடு கூறுகிறது. இவன் காலத்தில் வாழ்ந்த சேரமன்னன் தாணுரவி என்பவனுடன் ஆதித்தன் நெருங்கிய உறவு கொண்டிருந்தான் என்று தில்லைத்தானத்திலுள்ள ஆண்டு குறிப்பிடாத ஒரு கல்வெட்டு கூறுகிறது.

பல்லவர்களின் உள்நாட்டுப் போர்

சோழர் நாட்டின் படையெடுப்பின் போது, பாண்டிய மன்னர் இரண்டாம் வரகுணவர்மன் பல்லவ மன்னர் மூன்றாம் நந்திவர்மனின் மூத்த மகனான நிருபதுங்கனிடம் நட்புடன் இருந்தார்.

கி.பி 869 இல் நந்திவர்மன் இறந்தபோது, நிருபதுங்கனுக்கும் அவரது சகோதரன் அபராசித வர்ம பல்லவனுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் எழுந்தன, அநேகமாக ராச்சியத்தை தனது சொந்த உரிமையில் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தின் காரணமாக இருக்கலாம். இரு தரப்பினரும் தங்களுக்கு உதவ நட்பு நாடுகளைத் தேடினர். அபராசித வர்மன் மேலைக் கங்க மன்னர் முதலாம் பிருத்விபதி மற்றும் முதலாம் ஆதித்ய சோன் ஆகியோருடன் கூட்டணி வைத்திருந்தான். நிருபதுங்கன் வரகுண பாண்டியனிடம் நட்பு கொண்டிருந்தான். சில விளக்கங்களின்படி, அபராசித வர்மன் நிருபதுங்க வர்மனின் மகன் என்றும், அவரது தாயார் கங்க மன்னரின் மகள் பிருத்திவி மாணிக்கம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, முதலாம் பிருதிவபதி நிர்பதுங்காவுக்கு எதிராகச் போரில் இறங்கினான் என்பது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. 885 பொ.ச. இல் இரு நாட்டுப் படைகளும் கும்பகோணத்திற்கு அருகிலுள்ள திருப்புரம்பியத்தில் சந்தித்தன. பாண்டியர்கள் மற்றும் நிருபதுங்க பல்லவனின் படைகள் அபராசிதா பல்லவன் மற்றும் முதலாம் ஆதித்ய சோழரால் விரட்டப்பட்டன. ஆனால் சில கல்வெட்டுகள் போரின் போது நிர்பதுங்கன் உயிருடன் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திகின்றன.  பல்லவர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் இடையிலான போர் என்பது தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிறுவது என்பதேயாகும்

ஆதிக்கம்

திருப்புரம்பியம் போரில் வெற்றி பெற்றவர் அபராசிதன் என்றாலும், உண்மையான லாபங்கள் முதலாம் ஆதித்ய சோழருக்கு சென்றன. இந்த யுத்தம் தெற்கில் பாண்டியர்களின் சக்தியின் முடிவை உறுதி செய்தது. பாண்டியன் வரகுணவர்மன் தனது அரியணையைத் துறந்து துறவற வாழ்க்கையைப் பின்பற்றினார். நன்றியுள்ள அபராசிதன், விசயாலய சோழர் வென்ற பிரதேசங்களை வைத்திருக்க ஆதித்ய சோழனை அனுமதித்தது மட்டுமல்லாமல், தோற்கடிக்கப்பட்ட பாண்டியர்களிடமிருந்து புதிய பிரதேசங்களையும் சேர்க்க அனுமதித்தார்.

பல்லவ நாட்டின் மீது படையெடுப்பு

அவரது ஆட்சியின் 32 ஆவது ஆண்டு பொ.ச. 903 ஆம் ஆண்டில், முதலாம் ஆதித்ய சோழர், பல்லவ மன்னர் அபராசிதன் மீது திட்டமிட்டு தாக்குதலை நடத்தினார். பின்னர் நடந்த போரில், ஆதித்ய சோழன் ஒரு யானை மீது ஏறி அவரைக் கொன்றார். இது தொண்டைமண்டலத்தில் (வடக்கு தமிழ்நாடு ) பல்லவ ஆட்சியின் முடிவை ஏற்படுத்தியது மற்றும் பல்லவ இராச்சியம் முழுவதும் சோழ பிரதேசமாக மாறியது. இது தென்னிந்திய வரலாற்றில் ஒரு காலத்தில் பெரிய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பயனுள்ள முடிவைக் குறித்தது.    இந்த் வெற்றியின் மீலம் முதலாம் ஆதித்ய சோழனுக்கு “தொண்டைநாடு பாவின இராஜகேசரிவர்மன் ” எனப் பெயர் பெற்றான்.

சேரர்களுடனான உறவுகள்

முதலாம் ஆதித்ய சோழன் ஆட்சியில் சேரர்களுகிடையே உறவுகள் இருந்ததாகத் தெரிகிறது . சமகாலத்திய சேர அரசன் ஸ்தாணு ரவி ஆதித்ய சோழனிடமிருந்து அரச மரியாதைகளைப் பெற்றதாக கல்வெட்டுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆதித்ய சோழனின் மகன், முதலாம் பரந்தகன், ஸ்தாணு ரவியின் மகளை மணந்தார்.

கோயில்களுக்கு ஆதித்ய சோழனின் பங்களிப்புகள்

முதலாம் ஆதித்ய சோழன் காவிரியின் கரையில் சிவனுக்காக 108 கோயில்களைக் கட்டியதாக அறியப்படுகிறது. கன்னியாகுமரி கல்வெட்டு முதலாம் ஆதித்ய சோழன் கோதண்டராமன் என்ற குடும்பப்பெயரால் அறியப்பட்ட தகவலை நமக்கு வழங்குகிறது. மேலும் ஆதிதீசுவரர் என்றும் அதன் கல்வெட்டுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தொண்டைமன்னனூர் அருகே கோதண்டராமேசுவர் என்ற ஒரு கோவில் உள்ளது. இது முதலாம் ஆதித்ய சோழனால் கட்டப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. 872- 900 ஆம் ஆண்டில் திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையர் கருவறையையும் திருத்தியுள்ளார் ஆதிசங்கராச்சாரியாரின் விருப்பமான மாணவரான குமரில பட்டாவின் மாணவர்களாக இருந்த சுரேசுவர ஆண்ட் பிரபாகரனின் புரவலராகவும் முதலாம் ஆதித்ய சோழன் இருந்தார். .

மறைவு

சித்தூர் மாவட்டம் காளத்தியின் அருகேயுள்ள தொண்டைமானாடு என்னுமிடத்தில் ஆதித்தன் இறந்தான். இவனது மகன் பராந்தகன், இறந்த இடத்தில் அவனுக்கு பள்ளிப்படை அமைத்தான் அது தற்காலத்தில் கோதண்ட இராமேசுவரம் என்றும் ஆதித்தீசுவரம் என்றும் அழைக்கப்பட்டுகிறது. பராந்தகனைத்தவிர, ஆதித்தனுக்கு கன்னரதேவர் என்ற மற்றொரு மகனும் இருந்தான்.

 

Source link

Related Post

ஆதித்த கரிகாலனை கொன்றது யார்?

ஆதித்த கரிகாலனை கொன்றது யார்?

Posted by - மார்ச் 25, 2021 0
ஆதித்த கரிகாலனை கொன்றது யார்? ஆதித்த கரிகாலன் கொலை (Aditya Karikalan Death) மறைக்கப்பட்ட வரலாற்று உண்மை. கொலை என்றால் வாள் எடுத்து அரிவாள் எடுத்து தலைகளை…
- 4

கண்டராதித்தர்

Posted by - ஏப்ரல் 18, 2020 0
கண்டராதித்தர் இராசகேசரி வர்மன் கண்டராதித்தர் இடைக்காலச் சோழ மன்னர்களில் முதலாம் பராந்தகனுக்குப் பின்னர் பட்டஞ் சூட்டிக்கொண்டவர். இவர் கி.பி 950 தொடக்கம் 955 வரையுமே சோழ நாட்டை ஆண்டார். முதலாம் பராந்தக சோழன்…
- 6

உத்தம சோழன்

Posted by - ஏப்ரல் 19, 2020 0
உத்தம சோழன் உத்தம சோழன், கி.பி 950 முதல் கி.பி 957 வரை சோழ நாட்டை ஆண்ட கண்டராதித்த சோழனின் மகனாவார். கண்டராதித்தர் இறந்ததும் முறைப்படி பதவிக்கு வரவேண்டிய இவர் பதவிக்கு வரவில்லை,…
- 8

முதலாம் இராஜராஜ சோழன்

Posted by - ஏப்ரல் 19, 2020 0
முதலாம் இராசராச சோழன் அருள்மொழிவர்மன் என்கின்ற பேரரசர் இராசகேசரி வர்மன் முதலாம் இராசராச சோழன் சோழ பேரரசின் புகழ் பெற்ற மன்னர்களுள் ஒருவனாவார். ‘சோழ மரபினரின் பொற்காலம்’ என்று போற்றத்தக்க வகையில் ஆட்சி செய்த…
- 10

ஆதித்த கரிகாலன்

Posted by - ஏப்ரல் 19, 2020 0
ஆதித்த கரிகாலன் ஆதித்த கரிகாலன் சோழரது புகழ் பெற்ற மன்னருள் ஒருவனான முதலாம் இராஜராஜனின் தமையனும் சுந்தர சோழரின் மகனுமாவான். ஆதித்தன் சிறுவனாய் இருந்த பொழுதே சிங்கம் யானையுடம் போரிடுவதைப் போல், பாண்டிய நாட்டில் சோழர்களின் செல்வாக்கை நிலைநாட்ட…

Leave a comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

 1. Slot Online
 2. rtp yang tepat
 3. Slot Gacor
 4. Situs Judi Slot Online Gacor
 5. Situs Judi Slot Online
 6. Situs Slot Gacor 2023 Terpercaya
 7. SLOT88
 8. Situs Judi Slot Online Gampang Menang
 9. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 10. Slot Gacor 88
 11. rtp Slot Terpercaya
 12. Situs Judi Slot Online Terbaru 2023
 13. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2023 Mudah Menang
 14. Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Terbaik
 15. Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 16. Situs Judi Slot Online Resmi
 17. Slot dana gacor
 18. Situs Slot Gacor 2023
 19. rtp slot yang tepat
 20. slot gacor yang tepat
 21. slot dana
 22. harum4d slot