- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 100 (IPC Section 100 in Tamil)

616 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 100 (IPC Section 100 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 100 – தற்காப்பு உரிமையைப் பயன்பதுதும் காலத்து இறப்பு ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்கள்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 274 (IPC Section 274 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 274 (IPC Section 274 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு மருந்து அல்லது மருத்துவத் தயாரிப்பில் அதன் வீரியத்தைக் குறைக்கும்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 56 – ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் அமெரிக்கர்களின் அடிமைத்தன வேலைவாங்கும் தண்டனைவிதிப்பு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...