- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 11 (IPC Section 11 in Tamil)

282 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 11 (IPC Section 11 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 11 – -நபர்-

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 262 (IPC Section 262 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 262 (IPC Section 262 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 262 – முன்னரே பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டதாகத் தெரிந்த அரசாங்க முத்திரையைப் பயன்படுத்துதல்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 171E (IPC Section 171E in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 6, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 171E (IPC Section 171E in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், கையூட்டுக் குற்றத்தைப் புரிந்தால், ஒரு வருடம் வரை நீட்டிக்கக்கூடிய ஒரு…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 109 (IPC Section 109 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 109 (IPC Section 109 in Tamil) விளக்கம் ஏதாவதொரு குற்றத்தைத் தூண்டிவிடும் எவரேனும், அந்த தூண்டிவிடுதலின் விளைவால் தூண்டப்பட்ட செயல்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...