- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 123 (IPC Section 123 in Tamil)

495 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 123 (IPC Section 123 in Tamil)

விளக்கம்

எவரேனும், ஏதாவதொரு ஒரு செயலினால் அல்லது ஏதாவதொரு சட்டவிரோதமான செய்வனச் செய்யாமையால், இந்திய அரசாங்கத்திற்கு எதிராகப் போர் தொடுப்பதற்கான ஒரு திட்டம் இருப்பதை மறைத்து, அத்தகைய மறைத்தலானது, அத்தகைய போர் தொடுத்தலுக்கு உதவியாக அமையுமென்ற உள்நோக்கத்தில் அல்லது அத்தகைய மறைத்தலானது உதவி செய்யக்கூடுமென்று தெரிந்தே மறைத்தால், பத்து வருடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கால அளவிலான ஏதாவதொரு வகையிலான சிறைத்தண்டனையுடன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.மற்றும் அபாரதத்திற்கு உள்ளாக்கப்படவும் வேண்டும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 163 (IPC Section 163 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 5, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 163 (IPC Section 163 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 163 – பொதுப் பணியாளரிடம், தனிப்பட்ட செல்வாக்கைப் பயன்படுத்துவதற்காக கையூட்டு…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 104 (IPC Section 104 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 2, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 104 (IPC Section 104 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 104 – சொத்துக்கு அழிவு ஏற்படும்போது தற்காப்புரிமையைப் பயன்படுத்துவதால் மரணம்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 108 (IPC Section 108 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 108 (IPC Section 108 in Tamil) விளக்கம் ஒரு குற்றத்தைத் புரிவதற்கு அல்லது ஒரு குற்றமாகின்ற எந்தஒரு செயலையும் புரிவதற்குத்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...