- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 127 (IPC Section 127 in Tamil)

309 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 127 (IPC Section 127 in Tamil)

விளக்கம்

எவரேனும் சட்டப் பிரிவுகள் 125 மற்றும் 126 களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றங்களில் ஏதாவதொன்றைப் புரிகையில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஏதாவதொரு சொத்தை அது அவ்வாறு எடுக்கப்பட்டதுதான் என தெரிந்தே பெற்றால், ஏழு வருடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கால அளவிலான ஏதாவதொரு வகையிலான சிறைத் தண்டனையுடன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அவ்வாறாகப் பெறப்பட்ட சொத்தின் பறிமுதலுக்கு உள்ளாக்கப்படவும் வேண்டும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 278 (IPC Section 278 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 278 (IPC Section 278 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 278 – சுற்றுச்சூழலை ஆரோக்கியத்திற்குக் கேடு விளைவிக்குமாறு செய்தல் இந்திய…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 125 (IPC Section 125 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 125 (IPC Section 125 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இந்திய அரசாங்கத்துடன் இணக்கத்தில் அல்லது அமைதி உறவில் உள்ள ஏதாவதொரு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...