- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 13 (IPC Section 13 in Tamil)

589 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 13 (IPC Section 13 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 13 – ராணி- (தவிர்க்கப்பட்டன)

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 96 (IPC Section 96 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 2, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 96 (IPC Section 96 in Tamil) விளக்கம் சில நேரங்களில் நம்மை பிறரிடமிருந்து காப்பாற்றி கொள்வதற்காக சில காரியங்களை செய்ய…

உங்கள் கருத்தை இடுக...