- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 135 (IPC Section 135 in Tamil)

245 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 135 (IPC Section 135 in Tamil)

விளக்கம்

எவரேனும் இந்திய அரசாங்கத்தின் தரைப்படை, கடற்படை அல்லது விமானப்படையில் யாரேனும் ஒரு அலுவலர், தரைப் படைவீரர் கடற்படை வீரர் அல்லது விமானப்படை வீரரின் பணியை விட்டோடுதலைத் தூண்டினால், இரண்டு வருடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கால அளவிலான, ஏதாவொதொரு வகையிலான சிறைத் தண்டனையுடன் அல்லது அபராதத்துடன் அல்லது இரண்டுமுடன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 115 (IPC Section 115 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 115 (IPC Section 115 in Tamil) விளக்கம் குற்றம் புரியப்படாவிட்டால்:- எவரேனும் மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள் சிறைத்தண்டனையடன் தண்டிக்கப்படக்கூடிய…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 227 (IPC Section 227 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 227 (IPC Section 227 in Tamil) விளக்கம் ஏதாவதொரு நிபந்தனைக்குட்பட்ட தண்டனைக் கழிப்பை ஏற்றுக்கொண்ட எவரேனும் எந்த நிபந்தனையின்பேரில் அத்தகைய…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 289 (IPC Section 289 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 11, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 289 (IPC Section 289 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு விலங்கை அவரது உடமையில் வைத்திருக்கும்போது, அத்தகைய விலங்கினால் மனித…

உங்கள் கருத்தை இடுக...