- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 14 (IPC Section 14 in Tamil)

621 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 14 (IPC Section 14 in Tamil)

விளக்கம்

அரசு ஊழியர்- (Servant of Government) என்ற சொல் அரசாங்கத்தால் அல்லது அரசாங்க அதிகாரத்தால் இந்தியாவில் பணி புரிந்து கொண்டிருப்பவரையும், நியமிக்கப்பட்டுள்ளவரையும் குறிக்கும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 174 (IPC Section 174 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 6, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 174 (IPC Section 174 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 174 – பொது ஊழியர்களிடமிருந்து உத்தரவுக்குக் கீழ்ப்படியாமல் வருகையை தவிர்த்தல்.…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 206 (IPC Section 206 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 206 (IPC Section 206 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட ஒரு தண்டணைவிதிப்பின் காரணமாக, அல்லது ஒரு நீதிபரிபாலன நீதிமன்றத்தினால்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 332 (IPC Section 332 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 332 (IPC Section 332 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பொதுஊழியரைத் தம் கடமையைச் செய்யாமல் தடுக்கவேண்டும் என்ற கருத்துடன் அல்லது…

உங்கள் கருத்தை இடுக...