- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 156 (IPC Section 156 in Tamil)

141 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 156 (IPC Section 156 in Tamil)

விளக்கம்

ஒரு நிலத்தின் சொந்தக்காரர் அல்லது அந்த நிலத்தை வைத்திருப்பவரின் நலம் கருதிக் கலகம் நடைபெற்றால், அவருடைய பிரதிநிதி அல்லது, மேலாளர் கலகம் நடைபெறவிருக்கிறது என்று தெரிந்த பின்னும் அதனை அடக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென்றால் அந்த பிரதிநிதி அல்லது மேலாளரும் குற்றம் புரிந்தவர் ஆவார். அதற்காக அவருக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
போது அமைதியையும், ஒழுங்கையும் கருதி யாரும் எத்தகைய சட்டவிரோதக் கூட்டத்தையும் எந்த இடத்திலும் அனுமதிக்கக் கூடாது. அத்தகைய கூட்டத்தால் எத்தகைய பலனையும் அடைய முயற்ச செய்யக் கூடாது என்பதே இந்த பிரிவுகளின் நோக்கமாகும்.
 
சொந்தக்காரர் அல்லது அனுபவதாரரின் எந்தவொரு முகவர் நலனுக்காக கலகம் புரியப்படுகிறதோ, அந்தவொரு முகவருக்கான தண்டனை
எப்போதெல்லாம், எந்தவொரு நிலத்தின் பொருட்டு ஒரு கலகம் நடைபெறுகிறதோ, அந்தவொரு நிலத்தின் சொந்தக்காரர் அல்லது அனுபவதாரராக இருக்கும், அல்லது அத்தகைய நிலத்தில் அல்லது அக்கலகத்தை ஏற்படுத்திய ஏதாவதொரு சர்ச்சையின் பொருளில் ஏதாவதொரு நலனைக் கோருகின்ற, அல்லது அதிலிருந்து ஏதாவதொரு நலனைப் பெற்றிருக்கிற அல்லது ஏற்றிருக்கிற யாரேனும் ஒரு நபரின் நலனுக்காக அல்லது அவரின் சார்பில் அத்தகைய கலகம் புரியப்படுகிறதோ, அப்போது, அத்தகைய நபரின் முகவர் அல்லது மேலாளர், அத்தகைய கலகம் அநேகமாக புரியப்படும் அல்லது எந்தவொரு சட்டவிரோதமான கும்பலால் அத்தகைய கலகம் புரியப்படுமோ, அந்தவொரு சட்டவிரோத கும்பலால் அநேகமாக நடத்தப்படும் என நம்புவதற்குக் காரணமிருக்கும்போது, அத்தகைய முகவர் அல்லது மேலாளர், அத்தகைய கலகம் அல்லது கும்பல் நடைபெறுவதைத் தடுப்பதற்கு, மற்றும் அதை அடக்குவதற்கு மற்றும் கலைப்பதற்காக, அவரின் அதிகாரத்திலுள்ள அனைத்து சட்டபூர்வமான வழிகளையும் முறையே பயன்படுத்தவில்லையென்றால், அபராதத்துடன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 224 (IPC Section 224 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 224 (IPC Section 224 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு குற்றத்திற்கு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு அல்லது அதில் அவர் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கும்போது, தான்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...