- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 164 (IPC Section 164 in Tamil)

2466 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 164 (IPC Section 164 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 164 – சட்டப்பிரிவு 162 அல்லது 163 இல் பொருள் விளக்கப்பட்டுள்ள குற்றங்கள், பொதுப் பணியாளரால் தூண்டப்பட்டதற்கான தண்டனை

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 56 – ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் அமெரிக்கர்களின் அடிமைத்தன வேலைவாங்கும் தண்டனைவிதிப்பு…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 122 (IPC Section 122 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 122 (IPC Section 122 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு எதிராகப் போர் தொடுக்கும் உள்நோக்கத்துடன் அல்லது போர்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 203 (IPC Section 203 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 203 (IPC Section 203 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஒரு குற்றம் புரியப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிந்தே அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்குக் காரணமிருக்கும்போது,…

உங்கள் கருத்தை இடுக...