- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 17 (IPC Section 17 in Tamil)

728 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 17 (IPC Section 17 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 17 – -அரசு-

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 242 (IPC Section 242 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 242 (IPC Section 242 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், அவரின் உடைமையில் வந்ததிலிருந்து போலியான நாணயம் என தெரிந்தே, மோசடியாக…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 114 (IPC Section 114 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 114 (IPC Section 114 in Tamil) விளக்கம் எப்போதெல்லாம் எந்தஒரு நபர், ஒரு தூண்டியவர் என்ற முறையில் அங்கு இல்லாவிட்டால்…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 280 (IPC Section 280 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 280 (IPC Section 280 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும்.மனித உயிருக்கு அபாயம் விளைவிக்கப்படலாம், அல்லது யாரேனும் ஒரு பிற நபருக்கு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...