- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 171A (IPC Section 171A in Tamil)

176 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 171A (IPC Section 171A in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 171A – “வேட்பாளர் “, “தேர்தல் உரிமை” இவற்றின் பொருள் வரையறை

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 4 (IPC Section 4 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 30, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 4 (IPC Section 4 in Tamil) விளக்கம் (i) இந்தியாவுக்கு உள்ளும், புறமும் உள்ள இந்திய குடிமக்கள் செய்யும் குற்றங்களுக்கும்.…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 190 (IPC Section 190 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 190 (IPC Section 190 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு தீங்கிற்கெதிராக பாதுகாப்பு கொடுக்க அல்லது அத்தகைய பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படச்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...