- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 171B (IPC Section 171B in Tamil)

129 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 171B (IPC Section 171B in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 171B – லஞ்சம்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 308 (IPC Section 308 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 308 (IPC Section 308 in Tamil) விளக்கம் ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு காரியத்தைப் புரிகிறான். ஒருவருக்கு மரணத்தை…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 40 (IPC Section 40 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 40 (IPC Section 40 in Tamil) விளக்கம் இச்சட்டப்பிரிவின் துணைப்பிரிவுகள் 2 மற்றும் 3 களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அத்தியாயங்கள் மற்றும்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 6 (IPC Section 6 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 30, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 6 (IPC Section 6 in Tamil) விளக்கம் சட்டம் முழுவதிலும், போர்க்குற்றத்தின் ஒவ்வொரு பொருள் வரையறையும், ஒவ்வொரு தண்டனை ஷரத்தும்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...