- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 175 (IPC Section 175 in Tamil)

677 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 175 (IPC Section 175 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 175 – ஆவணங்களை வழங்குவதற்கு சட்டபூர்வமாக கட்டாயப்படுத்தப்படுபவர் சமர்பிக்காமல் தவிர்த்தல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 232 (IPC Section 232 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 232 (IPC Section 232 in Tamil) விளக்கம் போலி இந்திய நாணயங்களை உருவாகும் குற்றம். அப்படி உருவாக்குவதற்கான வேலையின் எந்தக்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...