- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 191 (IPC Section 191 in Tamil)

372 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 191 (IPC Section 191 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 191 – பொய் சாட்சியம் அளித்தல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 382 (IPC Section 382 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 13, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 382 (IPC Section 382 in Tamil) விளக்கம் திருடுவதற்காக அல்லது திருடியபின் பிடிபடாமல் தப்பிச் செல்வதற்காக அல்லது திருடிய பொருளைத்…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 236 (IPC Section 236 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 236 (IPC Section 236 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், இந்தியாவில் இருக்கும்போது இந்தியாவிற்கு வெளியே நாணயம் போலியாகத் தயாரிக்கப்படுவதை தூண்டினால்,…

உங்கள் கருத்தை இடுக...