- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 194 (IPC Section 194 in Tamil)

329 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 194 (IPC Section 194 in Tamil)

விளக்கம்

எவரேனும் இந்தியாவில் தற்போது அமலிலுள்ள சட்டத்தின்படி மரண தண்டனையுடன் கூடிய ஒரு குற்றத்தில் யாரேனும் ஒரு நபர் தண்டிக்கப்படசெய்யும் உள்நோக்கத்தில் அல்லது அச்செயலால் அந்நபர் அநேகமாகத் தண்டிக்கப்பட்டுவிடக்கூடும் என்று தெரிந்தே, பொய்சாட்சியத்தைக் கொடுத்தால் அல்லது புனைந்தால், ஆயுள் சிறைத்தண்டனையுடன் அல்லது பத்து வருடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கால அளவிலான கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனையுடன் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், மற்றும் அபராதத்திற்கு உள்ளாக்கப்படவும் வேண்டும்.
அதன்பேரில் நிரபராதி நபர் தண்டிக்கப்பட்டு மரணதண்டனைநிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால்:-
மற்றும் அத்தகைய பொய் சாட்சியத்தின் விளைவாக, ஒரு நிரபராதி நபர் தண்டிக்கப்பட்டு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால், அத்தகைய பொய் சாட்சியம் அளித்த நபர், மரண தண்டனையுடனால் அல்லது இதற்குமுன்பு விவரிக்கப்பட்ட தண்டனையுடனால் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 257 (IPC Section 257 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 257 (IPC Section 257 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் வருவாய் ஈட்டும் நோக்கத்திற்காக அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஏதாவதொரு முத்திரையை, போலியாகத்…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 261 (IPC Section 261 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 261 (IPC Section 261 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 261 – அரசாங்கத்திற்கு இழப்பை ஏற்படுத்தும் உள்நோக்கத்துடன், அரசு முத்திரையைக்…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 209 (IPC Section 209 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 209 (IPC Section 209 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் மோசடியாக அல்லது நேர்மையற்ற முறையில் அல்லது யாரேனும் ஒரு நபருக்குத்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 225B (IPC Section 225B in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 225B (IPC Section 225B in Tamil) விளக்கம் எவரேனும்.சட்டப்பிரிவு 224 அல்லது சட்டப்பிரிவு 225 இல் அல்லது தற்போது அமலிலிருக்கும்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 238 (IPC Section 238 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 238 (IPC Section 238 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு போலியான நாணயத்தை, அது இந்திய நாணயத்தின் போலியானதென தெரிந்தே…

உங்கள் கருத்தை இடுக...