- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 197 (IPC Section 197 in Tamil)

451 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 197 (IPC Section 197 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 197 – பொய்யான சான்றிதழை அளித்தல் அல்லது அதில் கையொப்பமிடல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

உங்கள் கருத்தை இடுக...