- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 20 (IPC Section 20 in Tamil)

257 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 20 (IPC Section 20 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 20 – நீதி மன்றம்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 412 (IPC Section 412 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 14, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 412 (IPC Section 412 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பொருள், கூட்டுக் கொள்ளையின் மூலம் கிடைத்த கல்லப்பொருள் என்று தெரிந்திருந்தும்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...