- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 262 (IPC Section 262 in Tamil)

152 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 262 (IPC Section 262 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 262 – முன்னரே பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டதாகத் தெரிந்த அரசாங்க முத்திரையைப் பயன்படுத்துதல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 187 (IPC Section 187 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 187 (IPC Section 187 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு பொதுப் பணியாளர் அவரின் பொதுப்பணியை நிறைவேற்றும்போது அவருக்கு…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 216 (IPC Section 216 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 216 (IPC Section 216 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு நபர் ஒரு குற்றத்திற்குத் தண்டிக்கப்பட்டு அல்லது குறைஞ்சாட்டப்பட்டு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...