- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 278 (IPC Section 278 in Tamil)

517 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 278 (IPC Section 278 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 278 – சுற்றுச்சூழலை ஆரோக்கியத்திற்குக் கேடு விளைவிக்குமாறு செய்தல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 175 (IPC Section 175 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 6, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 175 (IPC Section 175 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 175 – ஆவணங்களை வழங்குவதற்கு சட்டபூர்வமாக கட்டாயப்படுத்தப்படுபவர் சமர்பிக்காமல் தவிர்த்தல்…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 403 (IPC Section 403 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 14, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 403 (IPC Section 403 in Tamil) விளக்கம் நேர்மையின்றி ஓர் அசையும் பொருளைத் தன்னுடைய சொந்த உபயோகத்திற்கென மாற்றி கொள்வதும்…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 73 (IPC Section 73 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 73 (IPC Section 73 in Tamil) விளக்கம் எந்தஒரு குற்றத்திற்காக இச்சட்டத்தின் கீழ் யாரேனும் ஒரு நபர் தண்டிக்கப்படுகிறாரோ அக்குற்றத்திற்;காக…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 363A (IPC Section 363A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 13, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 363A (IPC Section 363A in Tamil) விளக்கம் பிச்சைக்காரர்களாக வேலைசெய்ய அல்லது பிச்சையெடுப்பதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்துடன் இளஞ்சிறுவர்களைக்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 69 (IPC Section 69 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 69 (IPC Section 69 in Tamil) விளக்கம் அபராதம் செலுத்தப்படத் தவறுகையில் அளிக்கப்பட்ட சிறைத்தண்டனையின் கால அளவு முடிவுறுவதற்கு முன்னர்,…

உங்கள் கருத்தை இடுக...