- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 301 (IPC Section 301 in Tamil)

1174 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 301 (IPC Section 301 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 301 – ஒருவரை கொலை செய்யாவேண்டிய நோக்கத்தோடு செய்த செயலால் வேறு ஒருவருக்கு மரணம் விளைவித்தல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 353 (IPC Section 353 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 13, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 353 (IPC Section 353 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பொதுஊழியர், சட்டப்படி தனக்குள்ள கடமையை செய்யவரும்போது அப்படி கடமையாற்றவிடாமல் அவரை…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 489A (IPC Section 489A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 15, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 489A (IPC Section 489A in Tamil) விளக்கம் ரூபாய்நோட்டுகளை அல்லது வாங்கிநோட்டுகளைப் போலியாகத் தயாரித்தாலும் அல்லது அவற்றைப் போலியாக்குவதற்கான வேலையில்…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 305 (IPC Section 305 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 11, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 305 (IPC Section 305 in Tamil) விளக்கம் பதினெட்டு வயதுக்குக் குறைந்தவர் அல்லது சித்த சுவாதீனம் இல்லாதவர் அல்லது புத்திக்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 290 (IPC Section 290 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 11, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 290 (IPC Section 290 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், இத்தண்டனைச் சட்டத்தால் தண்டிக்கப்பட முடியாத ஏதாவதொரு பிற வழக்கில், ஒரு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...