- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 302 (IPC Section 302 in Tamil)

8922 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 302 (IPC Section 302 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 302 – கொலைக்குற்றத்திற்கான தண்டனை

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 169 (IPC Section 169 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 6, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 169 (IPC Section 169 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பொதுப்பணியாளராக இருக்கும் எவரேனும், மற்றும் அத்தகைய பொதுப் பணியாளர் என்ற…

உங்கள் கருத்தை இடுக...