- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 340 (IPC Section 340 in Tamil)

857 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 340 (IPC Section 340 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 340 – முறையற்று சிறையிடுதல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 366A (IPC Section 366A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 13, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 366A (IPC Section 366A in Tamil) விளக்கம் பதினெட்டு வயதுக்கு குறைந்த ஒரு பெண்ணை, பிறருடன் கட்டப்புணர்ச்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 225B (IPC Section 225B in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 225B (IPC Section 225B in Tamil) விளக்கம் எவரேனும்.சட்டப்பிரிவு 224 அல்லது சட்டப்பிரிவு 225 இல் அல்லது தற்போது அமலிலிருக்கும்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...