- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 341 (IPC Section 341 in Tamil)

9885 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 341 (IPC Section 341 in Tamil)

விளக்கம்

எந்த நபரையும் முறையற்றுத் தடுப்பது குற்றமாகும். இந்த குற்றத்திற்கு ஒரு மாதம் வரை வெறுங்காவல் அல்லது 500 ரூபாய் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

உங்கள் கருத்தை இடுக...