- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 399 (IPC Section 399 in Tamil)

2992 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 399 (IPC Section 399 in Tamil)

விளக்கம்

கூட்டுக்கொள்ளை அடிப்பதற்கான ஆயத்தம் யார் புரிந்தாலும் 10 ஆண்டுகள் வரை கடுங்காவலுடன் அபராதமும் சேர்த்துத் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 70 (IPC Section 70 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 70 (IPC Section 70 in Tamil) விளக்கம் எந்தவொரு அபராதம் அல்லது அதனின் ஏதாவதொரு பகுதி செலுத்தப்படாமல் எஞ்சியுள்ளதோ அந்த…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 219 (IPC Section 219 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 219 (IPC Section 219 in Tamil) விளக்கம் பொதுப் பணியாளராக இருக்கின்ற எவரேனும், ஒரு நீதிமன்றச் செயல் நடவடிக்கையின் எந்தஒரு…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 333 (IPC Section 333 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 333 (IPC Section 333 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பொதுஊழியரைத் தம்முடைய கடமையை செய்யாமல் தடுக்கவேண்டும் என்ற கருத்துடன் அல்லது…

உங்கள் கருத்தை இடுக...