- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 4 (IPC Section 4 in Tamil)

284 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 4 (IPC Section 4 in Tamil)

விளக்கம்

(i) இந்தியாவுக்கு உள்ளும், புறமும் உள்ள இந்திய குடிமக்கள் செய்யும் குற்றங்களுக்கும்.
(ii) இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள கப்பல் அல்லது விமானத்தில் செய்யப்பட்ட குற்றங்களுக்கும், இந்த சட்டத் தொகுப்பில் கூறப்பட்டுள்ளவை பொருத்தமாக இருக்கும்.
விளக்கம்:
இந்தியாவில் தண்டனை பெறத்தக்க குற்றத்தை இந்தியாவுக்கு வெளியே செய்தாலும் குற்றமாகும்.
உதாரணம்:
இந்திய குடிமகனாக கோபால், உகந்தா நாட்டில் ஒரு கொலையைச் செய்கிறான். இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் அங்கேயே அந்த கொலை குற்றத்துக்கான அவனை விசாரித்து தண்டிக்கலாம்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 402 (IPC Section 402 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 14, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 402 (IPC Section 402 in Tamil) விளக்கம் இந்தச் சட்டம் அமலாக்கப்பட்ட பிறகு கூட்டுக் கொள்ளையடிப்பதற்கென 5 அல்லது அதற்கு…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 304A (IPC Section 304A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 11, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 304A (IPC Section 304A in Tamil) விளக்கம் மரணத்தை விளைவிக்கும் குற்றத்தில் அடங்காத இந்தச் செயலையும் அசட்டு துணிச்சலாக அல்லது…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 195 (IPC Section 195 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 195 (IPC Section 195 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இந்தியாவில் தற்போது அமலில் இருக்கும் சட்டத்தின்படி மரண தண்டனை, விதிக்கபட…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 454 (IPC Section 454 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 15, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 454 (IPC Section 454 in Tamil) விளக்கம் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தைப் புரிவதற்காக ஒளிந்து வீடு புகும் அல்லது வலிந்து வீடு…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 306 (IPC Section 306 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 306 (IPC Section 306 in Tamil) விளக்கம் யாராவது தற்கொலை செய்து கொண்டால் அப்படித் தற்கொலை செய்து கொல்வதற்கு உடந்தையாக…

உங்கள் கருத்தை இடுக...