- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 429 (IPC Section 429 in Tamil)

1723 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 429 (IPC Section 429 in Tamil)

விளக்கம்

ஐம்பது ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேலும் மதிப்புள்ள யானை, ஒட்டகம் குதிரை, கோவேறு கழுதை, எருமை, மாடு அல்லது பசு ஆகியவற்றைச் சொத்து அளிக்கும் குற்றத்தால் கொன்றாலும் விஷமிட்டு அழித்தாலும் முடமாக்கினாலும் அல்லது பயனற்றுப் போகும்படி செய்தாலும் அந்த நபருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வரையில் சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 252 (IPC Section 252 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 252 (IPC Section 252 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், நாணயத்தின் பொருட்டு உட்ப்பிரிவு 246 அல்லது 248ஆகிய ஏதாவதொன்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 257 (IPC Section 257 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 257 (IPC Section 257 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் வருவாய் ஈட்டும் நோக்கத்திற்காக அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஏதாவதொரு முத்திரையை, போலியாகத்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 113 (IPC Section 113 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 113 (IPC Section 113 in Tamil) விளக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவை ஏற்படுத்த தூண்டிவிட்டவரின் பங்கிலான உள்நோக்கத்துடன் ஒரு செயல்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 208 (IPC Section 208 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 208 (IPC Section 208 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு நபரின் உரிமையியல் வழக்கில், அவருக்குத் தர வேண்டியதில்லாத…

உங்கள் கருத்தை இடுக...