- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 44 (IPC Section 44 in Tamil)

377 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 44 (IPC Section 44 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 44 – தீங்கு

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 256 (IPC Section 256 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 256 (IPC Section 256 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், வருவாய் ஈட்டும் நோக்கத்திற்காக அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஏதாவதொரு முத்திரையை, போலியாகத்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 326 (IPC Section 326 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 326 (IPC Section 326 in Tamil) விளக்கம் மரணத்தை உண்டாக்குவதற்காகத் (துப்பாக்கியால்) சுடுதல், குத்துதல், வெட்டுதல் ஆகியவற்றிற்காக பயன்படும் கருவிகளால்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...