- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 441 (IPC Section 441 in Tamil)

950 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 441 (IPC Section 441 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 441 – அத்துமீறல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 125 (IPC Section 125 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 125 (IPC Section 125 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இந்திய அரசாங்கத்துடன் இணக்கத்தில் அல்லது அமைதி உறவில் உள்ள ஏதாவதொரு…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 234 (IPC Section 234 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 234 (IPC Section 234 in Tamil) விளக்கம் போலியாக இந்திய நாணயங்களை உருவாக்குவதற்கான இயந்திரங்கள், வார்ப்புகள் கருவிகள், அவற்றின் பாகங்கள்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...