- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 442 (IPC Section 442 in Tamil)

620 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 442 (IPC Section 442 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 442 – அத்துமீறி வீடு புகுதல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 274 (IPC Section 274 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 274 (IPC Section 274 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு மருந்து அல்லது மருத்துவத் தயாரிப்பில் அதன் வீரியத்தைக் குறைக்கும்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...