- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 445 (IPC Section 445 in Tamil)

377 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 445 (IPC Section 445 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 445 – வலிந்து வீடு புகுதல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 252 (IPC Section 252 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 252 (IPC Section 252 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், நாணயத்தின் பொருட்டு உட்ப்பிரிவு 246 அல்லது 248ஆகிய ஏதாவதொன்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 280 (IPC Section 280 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 280 (IPC Section 280 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும்.மனித உயிருக்கு அபாயம் விளைவிக்கப்படலாம், அல்லது யாரேனும் ஒரு பிற நபருக்கு…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 136 (IPC Section 136 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 136 (IPC Section 136 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இதன்பின்னர் விலக்கமளிக்கப்பட்டுள்ள அவ்வாறானதைத் தவிர, இந்திய அரசங்கத்தின் தரைப்படை, கடற்படை…

உங்கள் கருத்தை இடுக...