- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 446 (IPC Section 446 in Tamil)

461 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 446 (IPC Section 446 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 446 – இரவில் வலிந்து வீடு புகுதல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 248 (IPC Section 248 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 248 (IPC Section 248 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு நாணயத்தின் மீது ஏதாவதொரு செயல்முறையச் செய்து, ஒரு நாணயத்தை,…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 55A (IPC Section 55A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 55A (IPC Section 55A in Tamil) விளக்கம் சட்டப்பிரிவுகள் 54 மற்றும் 55களில “உரிய அரசாங்கம்” என்ற வெளிப்பாட்டின் பொருளானது-…

உங்கள் கருத்தை இடுக...