- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 447 (IPC Section 447 in Tamil)

3470 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 447 (IPC Section 447 in Tamil)

விளக்கம்

அத்து மீறி நுழையும் குற்றத்தை யார் புரிந்தாலும் அந்த நபருக்கு 3 மாதங்கள் வரை சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 3 (IPC Section 3 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 30, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 3 (IPC Section 3 in Tamil) விளக்கம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட எந்த சட்டத்தின் கீழாவது இந்தியாவுக்கு வெளியே நடைபெற்ற ஒரு…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 277 (IPC Section 277 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 277 (IPC Section 277 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு பொது நீருற்றின் அல்லது நீர்த்தேக்கத்தின் தண்ணீரை, தன்னிச்சையாகக் களங்கப்படுத்தி…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 73 (IPC Section 73 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 73 (IPC Section 73 in Tamil) விளக்கம் எந்தஒரு குற்றத்திற்காக இச்சட்டத்தின் கீழ் யாரேனும் ஒரு நபர் தண்டிக்கப்படுகிறாரோ அக்குற்றத்திற்;காக…

உங்கள் கருத்தை இடுக...