- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 45 (IPC Section 45 in Tamil)

799 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 45 (IPC Section 45 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 45 – உயிர்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 392 (IPC Section 392 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 14, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 392 (IPC Section 392 in Tamil) விளக்கம் கொள்ளையடிக்கும் குற்றத்தை யார் புரிந்தாலும் 10 ஆண்டுகள் வரையில் கடுங்காவலுடன் அபராதமும்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 3 (IPC Section 3 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 30, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 3 (IPC Section 3 in Tamil) விளக்கம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட எந்த சட்டத்தின் கீழாவது இந்தியாவுக்கு வெளியே நடைபெற்ற ஒரு…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 135 (IPC Section 135 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 135 (IPC Section 135 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இந்திய அரசாங்கத்தின் தரைப்படை, கடற்படை அல்லது விமானப்படையில் யாரேனும் ஒரு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...