- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 47 (IPC Section 47 in Tamil)

236 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 47 (IPC Section 47 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 47 – விலங்கு

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 217 (IPC Section 217 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 217 (IPC Section 217 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், சட்டப்படியான தண்டனையிலிருந்து யாரேனும் ஒரு நபரை உள்நோக்கத்துடன் காப்பாற்ற அல்லது…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 209 (IPC Section 209 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 209 (IPC Section 209 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் மோசடியாக அல்லது நேர்மையற்ற முறையில் அல்லது யாரேனும் ஒரு நபருக்குத்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 275 (IPC Section 275 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 275 (IPC Section 275 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு மருந்து அல்லது மருத்துவத் தயாரிப்பில், அதன் வீரியத்தைக் குறைக்கும்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...