- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 471 (IPC Section 471 in Tamil)

2018 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 471 (IPC Section 471 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 471 – பொய்யாகப் புனையப்பட்ட உண்மையானதாக உபயோகம் செய்தல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 70 (IPC Section 70 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 70 (IPC Section 70 in Tamil) விளக்கம் எந்தவொரு அபராதம் அல்லது அதனின் ஏதாவதொரு பகுதி செலுத்தப்படாமல் எஞ்சியுள்ளதோ அந்த…

உங்கள் கருத்தை இடுக...