- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 497 (IPC Section 497 in Tamil)

566 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 497 (IPC Section 497 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 497 – பிறர்மனை உறவு

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 263A (IPC Section 263A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 263A (IPC Section 263A in Tamil) விளக்கம் (1) எவரேனும்- (a )ஏதாவது பொய்யான முத்திரைகளை தயாரித்தால் தெரிந்தே செலவாணியாகப்…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 332 (IPC Section 332 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 332 (IPC Section 332 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பொதுஊழியரைத் தம் கடமையைச் செய்யாமல் தடுக்கவேண்டும் என்ற கருத்துடன் அல்லது…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 234 (IPC Section 234 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 234 (IPC Section 234 in Tamil) விளக்கம் போலியாக இந்திய நாணயங்களை உருவாக்குவதற்கான இயந்திரங்கள், வார்ப்புகள் கருவிகள், அவற்றின் பாகங்கள்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...