- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 506 (IPC Section 506 in Tamil)

7553 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 506 (IPC Section 506 in Tamil)

விளக்கம்

குற்றம் கருதி மிரட்டல்- என்ற குற்றத்தைப் புரிவருக்கு 2 ஆண்டுகள் வரையில் சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.
அத்தகைய மிரட்டல், உயிர் போக்கும் குற்றம் புரியப்படும் அல்லது கொடுங்காயம் உண்டாக்கப்படும் அல்லது தீயிட்டுச் சொத்து அழிக்கப்படும் அல்லது மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள்தண்டனை பெறத்தக்க குற்றம் புரியப்படும் என்று மிரட்டுவதற்காக இருப்பின், அந்த நபருக்கு 7 ஆண்டுகள் வரையில் சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 157 (IPC Section 157 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 5, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 157 (IPC Section 157 in Tamil) விளக்கம் சட்ட விரோதமான ஒரு கூட்டத்துக்குப்புகலிடம் கொடுப்பது குற்றமாகும். ஆகவே சட்ட விரோதமான…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 202 (IPC Section 202 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 202 (IPC Section 202 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஒரு குற்றம் புரியப்பட்டிருக்கின்றது என்று தெரிந்தே அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்கு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...