- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil)

258 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 56 – ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் அமெரிக்கர்களின் அடிமைத்தன வேலைவாங்கும் தண்டனைவிதிப்பு பத்து வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட ஆனால் ஆயுள் வரை நீட்டிக்கப்படாத கால அளவிலான தண்டனை விதிப்பிற்கான விலக்கு

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 337 (IPC Section 337 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 337 (IPC Section 337 in Tamil) விளக்கம் மனித உயிருக்கு அபாயத்தை உண்டாகக்கூடிய அல்லது பிறருடைய பாதுகாப்பிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 42 (IPC Section 42 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 42 (IPC Section 42 in Tamil) விளக்கம் ஒரு “பிராந்திய சட்டம்” என்பது இந்தியாவின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மட்டுமே…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 208 (IPC Section 208 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 208 (IPC Section 208 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு நபரின் உரிமையியல் வழக்கில், அவருக்குத் தர வேண்டியதில்லாத…

உங்கள் கருத்தை இடுக...