- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 59 (IPC Section 59 in Tamil)

169 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 59 (IPC Section 59 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 59 – [நீக்கியது]

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 73 (IPC Section 73 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 73 (IPC Section 73 in Tamil) விளக்கம் எந்தஒரு குற்றத்திற்காக இச்சட்டத்தின் கீழ் யாரேனும் ஒரு நபர் தண்டிக்கப்படுகிறாரோ அக்குற்றத்திற்;காக…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 136 (IPC Section 136 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 136 (IPC Section 136 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இதன்பின்னர் விலக்கமளிக்கப்பட்டுள்ள அவ்வாறானதைத் தவிர, இந்திய அரசங்கத்தின் தரைப்படை, கடற்படை…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 255 (IPC Section 255 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 255 (IPC Section 255 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், வருவாய் ஈட்டும் நோக்கத்திற்காக அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட ஏதாவதொரு முத்திரையை போலியாகத்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 454 (IPC Section 454 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 15, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 454 (IPC Section 454 in Tamil) விளக்கம் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தைப் புரிவதற்காக ஒளிந்து வீடு புகும் அல்லது வலிந்து வீடு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...