- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 76 (IPC Section 76 in Tamil)

368 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 76 (IPC Section 76 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 76 – குற்றம், குற்றமாகாது சந்தர்ப்பங்கள்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 69 (IPC Section 69 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 69 (IPC Section 69 in Tamil) விளக்கம் அபராதம் செலுத்தப்படத் தவறுகையில் அளிக்கப்பட்ட சிறைத்தண்டனையின் கால அளவு முடிவுறுவதற்கு முன்னர்,…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 275 (IPC Section 275 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 275 (IPC Section 275 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு மருந்து அல்லது மருத்துவத் தயாரிப்பில், அதன் வீரியத்தைக் குறைக்கும்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 223 (IPC Section 223 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 223 (IPC Section 223 in Tamil) விளக்கம் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள அல்லது தண்டிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது விசாரணைக்கு காலத்தில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள…

உங்கள் கருத்தை இடுக...