22. யானை எய்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 22. யானை எய்த படலம் 22. யானை எய்த படலம் சோம சுந்தரருக்கு அமைத்த இந்திர விமானத்துக்கு…
Read More

24. மாறி யாடின படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 24. மாறி யாடின படலம் 24. மாறி யாடின படலம் விக்கிரம பாண்டியனுக்குப் பின் அவன் மகன்…
Read More

25. பழியஞ்சின படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 25. பழியஞ்சின படலம் 25. பழியஞ்சின படலம் இராசசேகரனுக்குப்பின் அவன் மகன் குலோத்துங்க பாண்டியன் ஆட்சிக்கு…
Read More

26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம் 26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம் குலோத்துங்கன் ஆட்சி செய்த காலத்தில் பாண்டிய…
Read More

27. அங்கம் வெட்டின படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 27. அங்கம் வெட்டின படலம் 27. அங்கம் வெட்டின படலம் இதுவும் குலோத்துங்க சோழன் காலத்து நிகழ்ச்சியாகும்.…
Read More

28. நாகம் எய்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 28. நாகம் எய்த படலம் 28. நாகம் எய்த படலம் குலோத்துங்கனுக்குப்பின் அவன் மகன் அனந்த குண…
Read More

30. மெய்க் காட்டிட்ட படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 30. மெய்க் காட்டிட்ட படலம் 30. மெய்க் காட்டிட்ட படலம் குணபூடண பாண்டியனுக்கு நம்பிக்கை மிக்க சேனைத்…
Read More

31 உலவாக்கிழி அருளிய படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 31 உலவாக்கிழி அருளிய படலம் 31 உலவாக்கிழி அருளிய படலம் குணவீர பாண்டியன் தனமெல்லாம் தரும நெறியில்…
Read More

32. வளையல் விற்ற படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 32. வளையல் விற்ற படலம் 32. வளையல் விற்ற படலம் தேவதாரு என்னும் வனத்தில் இருந்த…
Read More

33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம் 33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம் திருக்கைலாயமலையில் ஆலமர நிழலில் சிவனாரின் திருத்தொடையின்…
Read More

34. விடை இலச்சினை இட்ட படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 34. விடை இலச்சினை இட்ட படலம் 34. விடை இலச்சினை இட்ட படலம் சோழனுக்கும் பாண்டியனுக்கும் அக்காலத்தில்…
Read More

நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் வழித்துணை நன்றாக அமைய நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் பாடப்படுகிறது. சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்தக்…
Read More

36. இரசவாதம் செய்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 36. இரசவாதம் செய்த படலம் 36. இரசவாதம் செய்த படலம் பாண்டிய நாட்டில் திருப்பூவணம் என்னும் சிவத்…
Read More

நாச்சியார் திருமொழி

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
நாச்சியார் திருமொழி நாச்சியார் திருமொழித் தனியன்கள் திருக்கண்ணமங்கை யாண்டான் அருளியது நேரிசை வெண்பா அல்லிநாட் டாமரைமே லாரணங்கி னின்துணைவி மல்லிநா டாண்ட…
Read More
 1. Slot Online
 2. rtp yang tepat
 3. Slot Gacor
 4. Situs Judi Slot Online Gacor
 5. Situs Judi Slot Online
 6. Situs Slot Gacor 2023 Terpercaya
 7. SLOT88
 8. Situs Judi Slot Online Gampang Menang
 9. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 10. Slot Gacor 88
 11. rtp Slot Terpercaya
 12. Situs Judi Slot Online Terbaru 2023
 13. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2023 Mudah Menang
 14. Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Terbaik
 15. Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 16. Situs Judi Slot Online Resmi
 17. Slot dana gacor
 18. Situs Slot Gacor 2023
 19. rtp slot yang tepat
 20. slot dana
 21. harum4d slot