நடராஜப் பத்து

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
நடராஜப் பத்து நடராஜப் பத்து. 1. மண்ணாதி பூதமொடு விண்ணாதி அண்டம் நீ மறைநான்கின் அடிமுடியும் நீ மதியும் நீ…
Read More

திருப்பாவை

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருப்பாவை ஆண்டாள் அருளிச்செய்த திருப்பாவை 1. மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ ,நேரிழையீர்! [போது =…
Read More

திருநீற்றுப்பதிகம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருநீற்றுப்பதிகம் திருஞானசம்பந்தர் பாடியது திருவாலவாய்த்திருநீற்றுப்பதிகம் இரண்டாந்திருமுறை பண்:காந்தாரம் பாடல்: 01 (மந்திரமாவது) மந்திர மாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு…
Read More

40. வரகுணனுக்குச் சிவலோகம் காட்டிய படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 40. வரகுணனுக்குச் சிவலோகம் காட்டிய படலம்  40. வரகுணனுக்குச் சிவலோகம் காட்டிய படலம் வரகுணபாண்டியன் நல்லாட்சி…
Read More

திருநீலகண்ட பதிகம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருநீலகண்ட பதிகம் திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருநீலகண்ட பதிகம் அவ்வினைக் கிவ்வினையாம் என்று சொல்லும் அஃதறிவீர் உய்வினை நாடாதிருப்பதும் உந்தமக்கு ஊனமன்றோ…
Read More

41. விறகு விற்ற படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 41. விறகு விற்ற படலம் 41. விறகு விற்ற படலம் வரகுணன் ஆட்சிக்காலம்; ஏமநாதன் என்னும் இசைக்…
Read More

திருஞானசம்பந்தர்- ‘தோடுடைய செவியன்’

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
தோடுடைய செவியன் – திருஞானசம்பந்தர் முதற்றிருமுறை பண்: நட்டபாடை சாமி பெயர்: பிரமபுரீசர் தேவியார்: திருநிலைநாயகியம்மை திருத்தோணியில் வீற்றிருப்பவர்- தோணியப்பர்…
Read More

42. திருமுகங் கொடுத்த படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 42. திருமுகங் கொடுத்த படலம் 42. திருமுகங் கொடுத்த படலம் இறைவன் விறகு வெட்டியாக வந்து பாணபத்திரனுக்கு…
Read More

திருக்கை வழக்கம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருக்கை வழக்கம் திருக்கை வழக்கம் பாடல் மூலம்கம்பர் பாடியதாகக் கூறப்படும் “ஏர் எழுபது” நூலைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் இந்த நூலைப்…
Read More

43. பலகையிட்ட படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 43. பலகையிட்ட படலம் 43. பலகையிட்ட படலம் பாணபத்திரன் செல்வம் வந்தபோதும் அவன் சிவனை வணங்குவதில் குறைந்தது…
Read More

சொக்கநாத மாலை

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
சொக்கநாத மாலை மாயூரம் முத்துசாமிப்பிள்ளை இயற்றிய சொக்கநாத மாலை. திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கைலாயபரம்பரைத்தருமபுரவாதீனமடாலயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் சொக்கநாதமாலை. இஃது திரிசிரபுரமகாவித்துவான் மகா–ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கருளொருவராகிய…
Read More

44. இசைவாது வென்ற படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 44. இசைவாது வென்ற படலம் 44. இசைவாது வென்ற படலம் வரகுணன் ஆட்சி முடிந்தபின் அவன் மகன்…
Read More

சிவவாக்கியார்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
சிவவாக்கியார் சிவ வாக்கியார் பாடல்களில் புரட்சிகரமான சிந்தனைகள் பல நிறைந்துள்ளன. உருவ வழிபாடு தல யாத்திரை மத வாதம் வேதம் ஓதல்…
Read More

கந்தர் கலி வெண்பா

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
கந்தர் கலி வெண்பா (குமார குருபர சுவாமிகள் இயற்றியது) அந்தங் கடந்தநித்தி யானந்த போதமாய்ப் பந்தந் தணந்த பரஞ்சுடராய் –…
Read More

45. பன்றிக் குட்டிக்குப் பால் கொடுத்தபடலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 45. பன்றிக் குட்டிக்குப் பால் கொடுத்தபடலம்  45. பன்றிக் குட்டிக்குப் பால் கொடுத்தபடலம் குரு விருந்து…
Read More

கந்த சஷ்டி கவசம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
கந்த சஷ்டி கவசம் காப்பு துதிப்போர்க்கு வல்வினை போம்; துன்பம்போம்; நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக்-கதித்தோங்கும் நிஷ்டையும் கைகூடும், நிமலரருள்…
Read More

46. பன்றிக்குட்டிகளை மந்திரிகளாக்கிய படலம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருவிளையாடற் புராணம் 46. பன்றிக்குட்டிகளை மந்திரிகளாக்கிய படலம் 46. பன்றிக்குட்டிகளை மந்திரிகளாக்கிய படலம் பன்றி மலையில் இப்பன்னிருவரும் பிறந்து கலவைப்…
Read More