- 1

அத்தியாயம் 5 – குரவைக் கூத்து · பொன்னியின் செல்வன்

Posted by - ஜூன் 6, 2020
அந்தப்புரத்திலிருந்து நண்பர்கள் இருவரும் வெளியே வந்தார்கள். உள்ளேயிருந்து, ஒரு பெண் குரல், “கந்தமாறா! கந்தமாறா!” என்று அழைத்தது. “அம்மா என்னைக்…
Read More
- 3

அத்தியாயம் 4 – கடம்பூர் மாளிகை · பொன்னியின் செல்வன்

Posted by - ஜூன் 6, 2020
இத்தனை நேரம் இளைப்பாறியிருந்த வல்லவரையனுடைய குதிரை இப்போது நல்ல சுறுசுறுப்பைப் பெற்றிருந்தது; ஒரு நாழிகை நேரத்தில் கடம்பூர்ச் சம்புவரையர் மாளிகை…
Read More
ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி

2 – ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி | பொன்னியின் செல்வன்

Posted by - ஜூலை 20, 2019
வளையல்களும் கங்கணங்களும் அணிந்த ஒரு கரம் சிவிகைக்குள்ளேயிருந்து வெளிப்பட்டுப் பல்லக்கின் பட்டுத் திரையைச் சிறிது விலகியது. மேகத் திரை விலகியதும்…
Read More