நிற்கட்டுமா போகட்டுமா – நாட்டுப்புற பாடல்கள்

174 0

செக்கச் சிவந்திருப்பாள்

செக்கச் சிவந்திருப்பாள் – குட்டி
..செட்டிமகள் போலிருப்பாள்
வாரி முடிஞ்சிருப்பாள்- குட்டி
…வந்திருப்பாள் சந்தைக்கடை

சந்தையிலே மருக்கொழுந்து – குட்டி
… சரசமாத்தான் விற்குதடி!
கையிலொரு காசுமில்லை-குட்டி
… கடன்கொடுப்பார் யாருமில்லை!

வட்டவட்டப் பாறையிலே- குட்டி
… வரகரிசி தீட்டையிலே
ஆர்கொடுத்த சாயச்சீலை – குட்டி
… ஆலவட்டம் போடுதடி!

மஞ்சள் புடவைக்காரி- குட்டி
… மாதுளம்பூக் கூடைக்காரி!
மஞ்சள் புடவையிலே-குட்டி
… மருக்கொழுந்து வீசுதடி!

கானக் கரிசலிலே
… களையெடுக்கும் பெண்மயிலே!
நீலக் கருங்குயிலே!
… நிற்கட்டுமா போகட்டுமா?

 

 

நாட்டுப்புற பாடல்கள் – தமிழ் DNA

நிற்கட்டுமா போகட்டுமா

Related Post

ஆனை ஆனை அழகர் – குழந்தை பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
ஆனை ஆனைஅழகர் ஆனை அழகரும் சொக்கரும்ஏறும் ஆனை கட்டிக்கரும்பைமுறிக்கும் ஆனை காவேரி தண்ணீரைகலக்கும் ஆனை குட்டி ஆனைக்குக்கொம்பு முளைச்சுதாம் பட்டணமெல்லாம்பறந்தோடிப் போச்சுதாம்! குழந்தை பாடல்கள் – தமிழ்…

பச்சை இலுப்பை – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
பச்சை இலுப்பை வெட்டிபவளக்கால் தொட்டிலிட்டுபவளக்கால் தொட்டிலிலேபாலகனே நீயுறங்குகட்டிப் பசும் பொன்னே-கண்ணே நீசித்திரப் பூந்தொட்டிலிலேசிரியம்மா சிரிச்சிடு-கண்ணே நீசித்திரப் பூந் தொட்டிலிலே. தாலாட்டுப் பாடல்கள் – தமிழ் DNA பச்சை…

ஆயர்பாடி மாளிகையில் – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
ஆயர்பாடி மாளிகையில்தாய்மடியில் கன்றினைப் போல்மாயக்கண்ணன் தூங்குகின்றான்தாலேலோ அவன் வாய்நிறைய மண்ணை உண்டுமண்டலத்தைக் காட்டியபின்ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான்ஆராரோஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான்ஆராரோ(ஆயர்பாடி…) பின்னலிட்ட கோபியரின்கன்னத்திலே கன்னமிட்டுமன்னவன் போல்லீலை செய்தான் தாலேலோஅந்த மந்திரத்தில் அவர்…

மார்கழி மாசத்திலேதான் – தாலாட்டுப் பாடல்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
மார்கழி மாசத்திலேதான் – கண்ணே நீமாராசாவைப் பார்க்கையிலேதைப் பொங்கல் காலத்திலே – கண்ணே நீதயிரும், சோறும் திங்கையிலேமாசி மாசக் கடைசியிலே – கண்ணே நீமாமன் வீடு போகையிலேபங்குனி…

அம்மா இங்கே வா! வா! – குழந்தை பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
அம்மா இங்கே வா! வா!ஆசை முத்தம் தா! தா!இலையில் சோறு போட்டுஈயைத் தூர ஓட்டுஉன்னைப் போன்ற நல்லார்,ஊரில் யாவர் உள்ளார்?என்னால் உனக்குத் தொல்லைஏதும் இங்கே இல்லைஐயமின்றி சொல்லுவேன்ஒற்றுமை…

உங்கள் கருத்தை இடுக...