2020 பத்தாம் வகுப்பு புத்தகங்கள் | 10th All School books PDF

தமிழ்நாடு அரசு பாடப் புத்தகங்கள்

10th All School books PDF Free Download

2020


Samacheer Kalvi 10th books

 • 10th School Books Tamil Medium New Books 2019 – 20120
 • 10th School Books English Medium New Books 2019 – 2020

பத்தாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி

புத்தகங்கள் 

(புதிய புத்தகம் 2020)


10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் PDF

10 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் PDF

10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF

10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் PDF

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் PDF


பத்தாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி

புத்தகங்கள் 

(பழைய புத்தகம்)


 • 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் PDF 2020
 • 10 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் PDF 2020
 • 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF 2020
 • 10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் PDF 2018
 • 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்( I) PDF 2020
 • 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்( II) PDF 2020

—————–***—————–

10th School books PDF English Medium

(New Syllabus 2020)


10th English Book Free Download PDF 2020

10th Maths Book Free Download PDF 2020

10th Science Book Free Download PDF 2020

10th Social Science -I- Book Free Download PDF 2020

10th Social Science -II- Book Free Download PDF 2020


10th School books PDF English Medium

(Old Syllabus)


 • 10th English Book Free Download PDF 2018
 • 10th Maths Book Free Download PDF 2018
 • 10th Science Book Free Download PDF 2018
 • 10th Social Science Book Free Download PDF 2018

——————***—————–

Tamilnadu School Books PDF free download

New & Old Syllabus

(Tamil & English Medium)

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

   உங்கள் கருத்தை இடுக...

   வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   %d bloggers like this: