எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020 PDF Free Download

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020 தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் புத்தகங்கள் இலவசமாக PDF வடிவில் பதிவிறக்க.   எட்டாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள் (புதிய புத்தகம் 2020)


8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & ஆங்கிலம் PDF

8th English Book PDF (CBSC)

  • எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் English 2020 Full Book PDF

8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF

  • எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் கணிதம் 2020 Term 1

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் & சமூக அறிவியல் PDF

  • எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020 அறிவியல் & சமூக அறிவியல் Term 1 

எட்டாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள்

(பழைய புத்தகம்)


  • 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

எட்டாம் வகுப்பு பாட புத்தகம்

எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 2020 மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் 2020 பதிவிறக்கம் செய்ய இந்த இணைப்பை பார்க்கவும்: 8th School Books PDF Free Download 

 

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

உங்கள் கருத்தை இடுக...

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

error: Content is protected !!
Logo
Register New Account
Reset Password
%d bloggers like this: