எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020 PDF Free Download

3205 0

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020 தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் புத்தகங்கள் இலவசமாக PDF வடிவில் பதிவிறக்க.   எட்டாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள் (புதிய புத்தகம் 2020)


8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & ஆங்கிலம் PDF

8th English Book PDF (CBSC)

  • எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் English 2020 Full Book PDF

8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF

  • எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் கணிதம் 2020 Term 1

8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் & சமூக அறிவியல் PDF

  • எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் 2020 அறிவியல் & சமூக அறிவியல் Term 1 

எட்டாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகங்கள்

(பழைய புத்தகம்)


  • 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

  • 8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் PDF 2018

Term 1 | Term 2 | Term 3

எட்டாம் வகுப்பு பாட புத்தகம்

எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் 2020 மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் 2020 பதிவிறக்கம் செய்ய இந்த இணைப்பை பார்க்கவும்: 8th School Books PDF Free Download 

 

Related Post

Leave a comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன